84 కోట్లు

నల్గొండ జిల్లాలో రోడ్ల విస్తరణ కు 84 కోట్లు

జంక్షన్ల అభివృద్ధి కి నాలుగు కోట్లు వేగవంతమైన నల్లగొండ సుందరీ కరణ నల్లగొండ పట్టణాభివృద్ధి పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పట్టణాభివృద్ధి కి నిధుల...