67 వేలు

రాష్ట్రంలో 67,820 ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నట్లు తుది జాబితా సిద్ధం చేసిన ఆర్థికశాఖ

హైదరాబాద్‌ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉద్యోగ ఖాళీలు 67 వేలకు పైగా ఉన్నట్లు ఆర్థిక శాఖ నిర్ధారించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి సమర్పించేందుకు తుది నివేదిక సిద్ధం...