1800 పడకలు

రూ.1,571 కోట్లతో నిమ్స్‌ విస్తరణ

కొత్తగా అందుబాటులోకి 2 వేల ఆక్సిజన్‌ పడకలు హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్​లో నిమ్స్ ఆసుపత్రిని భారీ స్థాయిలో విస్తరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం మరో మరో...