జైనులు ఆత్మ‌శుద్ది ,పాప ప‌రిహారం కోసం ఉప‌వాస దీక్ష‌లు -సాద్వి త్రిస్లా కుమారి

జైన్ సమాజం లో ప్రతి ఏటా జైనులు తమ ఆత్మశుద్ధి కోసం, పాప పరిహారం కోసం ఉపవాస దీక్షలు చేయనున్నట్లు సాద్వి త్రిస్లా కుమారి తెలిపారు.. దాదాపు

Read more