విజేందర్

గణతంత్ర దినోత్సవం భారతీయులందరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన రోజు : బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్

గణతంత్ర దినోత్సవం భారతీయులందరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన రోజు : బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఆల్విన్ x రోడ్...

ప్రతి ఒక్కరూ సేవ భావాన్ని పెంపొందించుకోవాలి : బీజేపీ జాతీయ నాయకులు మురళీధర్ రావు

పుట్టిన రోజు వేడుకలను వయో వృద్ధులతో కలిసి జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని బీజేపీ జాతీయ నేత మురళీధర్ రావు అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం...