మణిక్ రావు

గణతంత్ర దినోత్సవం భారతీయులందరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన రోజు : బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్

గణతంత్ర దినోత్సవం భారతీయులందరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన రోజు : బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఆల్విన్ x రోడ్...

ప్రతి ఒక్కరూ దేశ భక్తిని పెంపొందించుకోవాలి : బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఆల్విన్ x రోడ్ బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని బిజెపి నాయకులతో కలసి బిజెపి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జ్ఞానేంద్ర...