హైదరాబాద్ ఖానా మెట్ లో ఎకరం భూమి 55 కోట్లు

భాగ్యనగరంలో మరోసారి భూముల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. ప్రభుత్వం నిర్వహించిన వేలంపాటలో ప్రముఖ సంస్థ ఎకరం స్థలాన్ని 55 కోట్లకు దక్కించుకుంది.

హైదరాబాద్ ఖనా మెట్ లోని 14.91 ఎకరాల భూముల అమ్మకం ద్వారా ప్రభుత్వానికి 729. 41 కోట్లు ఆదాయం లభించింది. గరిష్టoగా ఎకరానికి  55 కోట్ల రూపాయలు పలికింది.
ఎకరం 55 కోట్ల రూపాయల చొప్పున 2.92 ఎకరాల భూమిని 160 కోట్ల 60 లక్షల కు మంజీర కన్ స్ట్రక్షన్ సంస్థ సొంతం చేసుకుంది.
G.V.P.R ఇంజనీర్స్ సంస్థ ఎకరా 50 కోట్ల 40 లక్షల  చొప్పున 3.69 ఎకరాలను 185 కోట్ల 98 లక్షలకు వేళం పాటలో దక్కించుకుంది.
ఎకరం 48 కోట్ల 60 లక్షల చొప్పున 3.15 ఎకరాల భూమిని 153 కోట్ల 9 లక్షలకు లింక్ వెల్ టెలిసిస్టం కొనుగోలు చేసింది. ఎకరం 46 కోట్ల 20 లక్షల చొప్పున రెండు ఎకరాల భూమిని 92 కోట్ల 40 లక్షలకు లింక్ వెల్  టెలి సిస్టమ్ సంస్థ దక్కించుకుంది. ఎకరం 43 కోట్ల 60 లక్షల చొప్పున 3.15 ఎకరాల భూమిని 153 కోట్ల 9 లక్షలకు   అప్ టౌన్ లైఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కొనుగోలు చేసింది.

ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఈ వేలం పాటలో అవరేజ్ గా ఎకరం 48.92 కోట్లు పలికింది. మొత్తానికి కోకాపేట, ఖానా మెట్ భూముల వేలంతో ప్రభుత్వానికి 2729 కోట్ల ఆదాయం లభించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *