గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో విద్యుత్ దీప కాంతులతో ప్రకాశిస్తున్న రాజ్ భవన్

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో విద్యుత్ దీప కాంతులతో ప్రకాశిస్తున్న రాజ్ భవన్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *